top of page
यार्ड शेयर
YEG
बढ्न सिक्नुहोस्
दान गर्नुहोस्
आपूर्ति प्राप्त गर्नुहोस्

यार्ड-साझेदारी के हो?

जब बगैंचा अन्तरिक्ष संग कसैले एक उत्पादक संग साझा साझा जोसँग बढ्न ठाउँ छैन, सामान्यतया उब्जनी (तरकारी) को एक हिस्सा को बदला मा।

اور

सहरी कृषि भनेको के हो?

اور

शहरमा बढ्दो खाना।

اور

اور

आपसी सहयोग के हो?

اور

एक समुदाय केन्द्रित प्रयास जब मानिसहरूले आपसी हितको लागि संसाधन र सामग्री आदानप्रदान गरेर एक अर्काको हेरचाहको जिम्मा लिन्छन्।

Tomato
bottom of page